Skulder - instabilitet

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt: Grad av smerter og funksjonssvikt. Behandlingseffekt.

Vurdering: Samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest RTG og MR), henviser til...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt: Grad av smerter og funksjonssvikt. Behandlingseffekt.

Vurdering: Samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest RTG og MR), henviser til...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • grad av smerter
  • grad av funksjonssvikt (for eksempel antall luksasjoner)
  • manglende effekt av konservativ behandling
  • samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest røntgen og MR)
  • påvist tilstand

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Skulderinstabiliteter (veiledende frist 52 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • grad av smerter
  • grad av funksjonssvikt (for eksempel antall luksasjoner)
  • manglende effekt av konservativ behandling
  • samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest røntgen og MR)
  • påvist tilstand

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen