Brystimplantat fjerning - kosmetisk

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Komorbiditet. Brystimplantat.

Aktuelt: Kapselruptur el. skrumpning? Infeksjon el kronisk inflammasjon i protesehulen?

Funn: BMI.

Vurdering: Pasienten er innforstått med gjeldende regelverk vedr. fjerning av implantat i offentlig regi. Henvises til operasjon.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr. Blodfortynnende?

Anamnese: Komorbiditet. Brystimplantat.

Aktuelt: Kapselruptur el. skrumpning? Infeksjon el kronisk inflammasjon i protesehulen?

Funn: BMI.

Vurdering: Pasienten er innforstått med gjeldende regelverk vedr. fjerning av implantat i offentlig regi. Henvises til operasjon.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr. Blodfortynnende?

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • ekstrakapsulær ruptur
 • infeksjon i protesehulen
 • kronisk inflammasjon rundt protesen
Nye proteser blir ikke satt inn.
 • Henvisning må returneres for komplettering ved manglende data for høye, vekt og BMI.
 • Skrumpning av kapsel - Baker grad 1 - 4
  1. Mykt bryst, kjennes naturlig ut.
  2. Fast kapsel: Brystet er noe fastere enn et bryst uten innlegg. Intet ubehag. Ikke grunn til ny operasjon.
  3. Hard kapsel: Brystet kjennes hardt ut og kan ha forandret formen noe. Intet ubehag.
  4. Hard kapsel: Brystet er hardt og formen har endret seg til mer kuleform. Smerter / ubehag kan forekomme.
 • Fjerning ved offentlig sykehus, kirurgisk avdeling:
  • Pasienter som ønsker å få fjernet / byttet brystimplantater, skal i første omgang henvende seg til den som utførte operasjonen. Pasienten må forvente å bekoste dette selv.
  • Hvis implantatet fjernes ved offentlig sykehus, skal det ikke legges inn nye implantater.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Fjerning av kosmetiske brystimplantat (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • ekstrakapsulær ruptur
 • infeksjon i protesehulen
 • kronisk inflammasjon rundt protesen

Nye proteser blir ikke satt inn.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

 Sykemelding- generell del