Fot- og forfotslidelser

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt: Symptomer? Behandlingseffekt.

Funn: Funksjonssvikt.

Vurdering: Samsvar mellom plager og objektive funn, henviser til

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt: Symptomer? Behandlingseffekt.

Funn: Funksjonssvikt.

Vurdering: Samsvar mellom plager og objektive funn, henviser til

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • grad av symptomer og funksjonssvikt
  • manglende effekt av konservativ behandling
  • samsvar mellom plager og objektive funn
  • grad av plager

Søk i NEL for "Fot- og forfotslidelser"

Tilstander

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Fot- og forfotslidelser - moderate og betydelige plager (veiledende frist 52 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Forutsetter betydelige smerter og redusert gangevne i vanlig sko. Konservativ behandling er forsøkt.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • grad av symptomer og funksjonssvikt
  • manglende effekt av konservativ behandling
  • samsvar mellom plager og objektive funn
  • grad av plager

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen