Lymfeknutesvulst

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuelt: Debut, varighet og utvikling? Symptomer?

Funn: AT? Lokalisering(er) av knute(ne)? Størrelse? Avgrensning? Hepatomegali? Splenomegali?

Suppl. us: Hb, SR, hvite, TPK? Ev. relevant serologi Ev. biopsi og histologisvar CT thorax/abdomen/bekken (ved mistanke om malign sykdom)

Vurdering: Henvises for...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuelt: Debut, varighet og utvikling? Symptomer?

Funn: AT? Lokalisering(er) av knute(ne)? Størrelse? Avgrensning? Hepatomegali? Splenomegali?

Suppl. us: Hb, SR, hvite, TPK? Ev. relevant serologi Ev. biopsi og histologisvar CT thorax/abdomen/bekken (ved mistanke om malign sykdom)

Vurdering: Henvises for...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.  
 • forløp/progresjon av symptomer
 • hiv-infeksjon
 • immunsuppresjon
 • etnisitet
 • utenlandsopphold
 • allmennsymptomer
 • feber
 • smitterisiko for tuberkulose
 • høy alder

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • forløp/progresjon av symptomer
 • hiv-infeksjon
 • immunsuppresjon
 • etnisitet
 • utenlandsopphold
 • allmennsymptomer
 • feber
 • smitterisiko for tuberkulose
 • høy alder
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • forløp/progresjon av symptomer
 • etnisitet
 • utenlandsopphold
 • allmennsymptomer
 • feber
 • smitterisiko for tuberkulose
 • høy alder

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen