Feber - ukjent årsak

(A03)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Behandlingsforsøk?

Aktuelt: Debut og varighet? Utvikling? Symptomer? Utløsende faktorer? Konsekvenser?

Funn: AT? Generell organstatus? Obs. utslett, lymfeknuter, hjertebilyder, lunger, oppfylninger i abdomen

Suppl. us: Hb, LPK, CRP, SR, TPK, ALP, GT, ASAT, ALAT, krea, urinstix Ev. HIV-status el. andre serologiske tester Ev. immunologiske tester Ev. RTG thorax?

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Behandlingsforsøk?

Aktuelt: Debut og varighet? Utvikling? Symptomer? Utløsende faktorer? Konsekvenser?

Funn: AT? Generell organstatus? Obs. utslett, lymfeknuter, hjertebilyder, lunger, oppfylninger i abdomen

Suppl. us: Hb, LPK, CRP, SR, TPK, ALP, GT, ASAT, ALAT, krea, urinstix Ev. HIV-status el. andre serologiske tester Ev. immunologiske tester Ev. RTG thorax?

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • smerter
 • grad av temperaturforhøyelse
 • vekttap
 • alder
 • allmenntilstand
 • symptombilde
 • lymfeknutesvulst
 • komorbiditet
 • fremmedlegemer
 • immunsvikt
 • blodprøvepatologi
Øyeblikkelig hjelp ved bilyd på hjertet eller andre tegn til endokarditt.

Søk i NEL for "Feber - ukjent årsak"

Andre profesjonelle

Sykepleie

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Feber - ukjent årsak, minst 3 ukers varighet (veiledende frist 4 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • smerter
 • grad av temperaturforhøyelse
 • vekttap
 • alder
 • allmenntilstand
 • symptombilde
 • lymfeknutesvulst
 • komorbiditet
 • fremmedlegemer
 • immunsvikt
 • blodprøvepatologi

Øyeblikkelig hjelp ved bilyd på hjertet eller andre tegn til endokarditt.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen